Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez SKLEP BIRDCONTROL.PL.

1. Operatorem niniejszego serwisu internetowego jest firma Maciej Rudnicki, 54-413 Wrocław, ul. Klecińska 5, NIP 895-101-30-87, adres poczty elektronicznej: sklep@birdcontrol.pl, numer telefonu: +48 501 174 475, +48 71 327 42 88 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

2. Serwis dostępny pod adresem: www.birdcontrol.pl zbiera następujące dane osobowe:

2.1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email – w celu realizacji zamówienia.

2.2. Poprzez zapisywanie plików cookies ( tzw. „ciasteczek” ) – w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika serwisu i ułatwienia korzystania z niego w przyszłości.

Ad. 2.1. Informacje w formularzach.

Ad. 2.1.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Ad. 2.1.2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Ad. 2.1.3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Ad. 2.1.4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ad. 2.1.5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu realizacji zamówienia lub kontaktu handlowego.

Ad. 2.1.6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to firm przewozowych dostarczających przesyłki oraz serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator serwisu w tym zakresie współpracuje.

Ad. 2.2. Informacja o plikach cookies.

Ad. 2.2.1. Serwis korzysta z plików cookies.

Ad. 2.2.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Ad. 2.2.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Ad. 2.2.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Ad. 2.2.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ad. 2.2.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ad. 2.2.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Ad. 2.2.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Ad. 2.2.9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Ad. 2.2.10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Ad. 2.2.11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3. Przetwarzanie i udostępnianie danych 
3.1. Administratorem wszelkich danych osobowych w sklepie BIRDCONTROL.PL jest: Maciej Rudnicki, ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław
3.2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach wymaganych przepisami prawa.
3.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

3.4. Dane osobowe użytkowników przechowywane i przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu.
3.5. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3.6. Użytkownik ma prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych użytkownika narusza przepisy RODO.

4. Zabezpieczenie danych.
4.1. Operator serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych (dane użytkowników) przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Operator serwisu dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu naszej firmy. Informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.
4.2. Operator serwisu kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
4.3. Operator serwisu udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom i współpracującym firmom przewozowym, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu realizacji zamówienia.

4.4. Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z operatorem serwisu posługując się danymi dostępnymi w zakładce "kontakt" dostępnej pod adresem: www.stopptak.com.pl Operator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Operator gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

5. Postanowienie końcowe.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, załączników, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Portalu prosimy kierować pod adres lub telefon sklepu dostępne w zakładce "kontakt", pod adresem: www.birdcontrol.pl